Marknadsplatsregler

Endast konkreta erbjudanden

Ange endast konkreta erbjudanden i databasen. Annonser som endast består av slogans som "alla typer av xy-fordon" kan tyvärr inte aktiveras. Antingen ett specifikt fordon eller ett fast paket med flera fordon måste erbjudas per annons. Ett fordonspaket kräver en tydlig beskrivning av de tillhörande fordonen i annonstexten. Erfarenheten har dock visat att enskilda fordonsannonser väcker betydligt mer uppmärksamhet än fordonspaket.

Annonser alltid med en meningsfull teknisk beskrivning.

Ge dina annonser på TruckScout24 en meningsfull beskrivning. Annonser utan tekniska uppgifter är inte möjliga hos oss.

Inga anonyma annonser eller annonser med lådnummer är möjliga

Ange ditt fullständiga namn och din adress i din säljprofil. Anonyma annonser är tyvärr inte möjliga hos oss. Privata engångssäljare kan dölja gatu- och husnummer om de så önskar.

Inga telefon- och faxnummer eller e-postadresser i annonsen.

Annonser får inte innehålla telefonnummer, faxnummer, mobilnummer eller e-postadresser. Dina kontaktuppgifter genereras automatiskt från ditt kundkonto och visas även i den färdiga annonsen. Det är därför inte nödvändigt att ange dina kontaktuppgifter i annonsens text.

Inga internetadresser i annonser

Beskrivningen och bilderna i dina annonser får inte innehålla några Internetadresser.

Inga hänvisningar till andra annonser

Annonser får inte innehålla hänvisningar till andra annonser från en leverantör. Dessutom är det inte tillåtet att hänvisa till leverantörens onlinebutiker och andra handels- eller auktionsplattformar.

Fordon som annonseras som radannonser får inte ingå i en auktion.

Ta bort sålda artiklar

Vänligen radera eller pausa sålda objekt omedelbart. Vi försöker alltid hålla vår databas uppdaterad. Därför är bilpooler mycket ovälkomna eller förbjudna enligt AGB.

Ingen ny uppladdning efter att annonsen har raderats

Omedelbar uppladdning av tidigare raderade annonser är inte tillåten på grund av snedvridning av konkurrensen.

Inga logotyper som fordonsbilder eller i fordonsbilden

Använd inte företagslogotyper som fordonsbilder. Det är också förbjudet att placera företagslogotyper på fordonsbilder.

Endast bilder som du har tillstånd att använda

På samma sätt får bilder från tillverkare vars upphovsrätt innehas av tillverkaren själv eller bilder från konkurrenter endast laddas upp med skriftligt tillstånd från respektive upphovsrättsinnehavare.

Inga platshållarbilder

Annonsbilder som endast innehåller "foto att följa" eller liknande är inte möjliga.

Kopiera inte texter från konkurrenter

Du bör själv utarbeta de tekniska beskrivningarna av dina försäljningsobjekt. Det är förbjudet att kopiera texter och delar av texter från andra säljares annonser och det leder oftast bara till problem som du inte vill ha.

Inga nyckelord/sökordslistor i annonser

Ange endast relevanta tekniska beskrivningar av respektive fordon. Det är inte möjligt att använda nyckelord eller sökordslistor. Det är inte heller möjligt att göra reklam för andra fordon, produkter, förbrukningsvaror eller allmän reklam.

Inga företagsnamn eller upprepningar av ord i annonsens titel.

Det är förbjudet att nämna det egna företagets namn och att upprepa ord i annonsens titel. Tillverkare är undantagna från denna förordning.

Välj rätt fordonskategori

Var också noga med att i ditt eget intresse placera dina annonser i rätt kategorier.

Inga annonser för 1€

Vänligen inkludera inte 1€-priser i annonserna. Annonser som visar 1 euro som inköpspris (även som FP eller VB) kommer inte att aktiveras. Om du inte vill ange något pris, lämna fältet för pris tomt när du skriver in det. Då visas automatiskt notisen "Prisinformation" för din annons.

Inga titlar för reklam

Ange meningsfull information i maskinbeteckningen / fordonstypen samt för tillverkare och modell och använd inte reklamformuleringar. Endast på så sätt kan dina annonser hittas av potentiella köpare via sökfunktionen.

Telefoner som kan nås i kontaktuppgifterna

När du lämnar dina kontaktuppgifter, se till att du har ett telefonnummer som du kan kontakta.

Inga flera annonser

Lägg inte upp samma artikel mer än en gång.